menu

Om Mejeriet

Mejeriet hedder egentligt Mejeriet, Bjert Kulturhus, og er ejet af Bjert-Hallen, og er meget mere end en festsal. Udover at du kan leje Mejeriets festsal, foregår der mange andre aktiviteter i Mejeriet.

I dag bruges Mejeriet af:

  • Fritidsklubben Bjert – en fritidsklub for elever i 4.-7. klasse
  • Legestue for områdets allermindste
  • Pensionistforeningen Kernehuset
  • Skærmplanterne – it-undervisning til pensionister
  • Blue Bridge – øvelokaler til lokale bands
  • Skakklubben
  • Bjert Idrætsforening, som pt. tilbyder yoga tre aftener om ugen

Derudover er der tre udlejningslejligheder i bygningen.

Fællesnævneren for alle aktiviteter er, at de er med til at fremme fællesskabet, styrke det sociale og sikre, at Bjert er et attraktivt lokalsamfund.